Ekonomi

İdari para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacak

Kabahatler Kanunu’nun idari para cezalarına ilişkin kararlarının uygulanmasına açıklık getiren Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

Buna göre bir alacak, varlığı kanunen ihtilaflı değilse ve ihtilafa dönüşme ihtimali yoksa kesinleşir. İdari para cezalarının sertleştirilmesi; İdari yaptırım kararına karşı dava açılmaması, davaya başvurulan hallerde ise yargılama aşamalarının sona ermesi ile anlaşılacaktır.

Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerce uygulanan idari para cezaları bütçelerine gelir kaydedilecek. Meslek kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki diğer kamu kurumlarınca verilenler, özel kanunlarındaki kararları gizli kalmak kaydıyla genel bütçeye gelir kaydedilir. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanununa ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan kamu idareleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilen cezalara ilişkin gelirler yeniden genel bütçeye kaydedilecek.

Süresinde ödenmeyen ve katılaşan idari para cezaları 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir. Süresi içinde ödenen para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

ZAMAN AŞIMI 3-7 YIL

İdari para cezalarında zamanaşımı, bedeline göre kademeli olarak uygulanacaktır. Buna göre, 10 bin liranın altındaki para cezaları için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin liranın ortasında olanlar için 4 yıl, 20 bin-50 bin liranın ortasında olanlar için 5 yıl, 50 bin lirayı geçenlere 7 yıl. İdari para cezasına konu olan gerçek kişinin ölümü halinde para cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul evden eve nakliyat
Başa dön tuşu